Czasopismo od swego powstania związane było z regionem, który obejmował teren dawnego województwa jeleniogórskiego. Istotnymi centrami były Karkonosze, Góry Izerskie i miasto Jelenia Góra. W zależności od aktualnych mód i lokalnych trendów w czasopiśmie pojawiały się tematy związane dominująco z jakimś ośrodkiem, rzadko jednak wychodziły poza wcześniej określony obszar zwany umownie „Karkonoszami”.

Czasopismo „Karkonosze” ukazywało się w latach 1976-1981. Zawieszone w stanie wojennym pojawiło się ponownie w latach 1983-1999. Po przerwie i zmianie Wydawcy nastąpiła reaktywacja czasopisma w roku 2004.

Choć czasopismo wielokrotnie zmieniało skład Redakcji i szatę graficzną, to jednak tematy związane z kulturą, turystyką i przyrodą regionu nieprzerwanie goszczą na jego łamach.

Redakcja – Dział on-line:

Redaktor Naczelny: Andrzej Ploch – e-mail: typo@ploch.pl tel. kom. +48 606 392 311
Redaktor: Anna Noga-Grochola – ania_noga@wp.pl
Redaktor: Andrzej Skupniewski – wydarzenia kulturalne i ekologia
Redaktor: Krzysztof Tęcza – Dział Aktualności  tecza20@wp.pl

Wydawca wersji drukowanej:
Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
ul. Chałubińskiego 23
58-570 Jelenia Góra

Współwydawca:
Związek Gmin Karkonoskich,
ul. Robotnicza 6, Bukowiec – Pałac, 58-533 Mysłakowice

Administracja strony internetowej
„Typoscript” Studio Wydawniczo-Typograficzne Andrzej Ploch
53-006 Wrocław, ul. Wojszycka 15
tel. kom. 606 392 311 e-mail: typo@ploch.pl